இரசாயன குழாய்

மேலும் படிக்க

 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD300

  UHMWPE கெமிக்கல் டெலிவரி ஹோஸ் CD300

  இரசாயன ரப்பர் குழாய் முக்கியமாக இரசாயனங்கள் கடத்தல் மற்றும் இரசாயன ஆலை, பெயிண்ட் தொழிற்சாலை, மருந்து தொழிற்சாலை, இரசாயன டேங்கர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் பிற தொழில்களில் இரசாயன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பெரும்பாலான இரசாயனங்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD150

  UHMWPE கெமிக்கல் டெலிவரி ஹோஸ் CD150

  இரசாயன ரப்பர் குழாய் முக்கியமாக இரசாயனங்கள் கடத்தல் மற்றும் இரசாயன ஆலை, பெயிண்ட் தொழிற்சாலை, மருந்து தொழிற்சாலை, இரசாயன டேங்கர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் பிற தொழில்களில் இரசாயன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பெரும்பாலான இரசாயனங்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD230

  UHMWPE கெமிக்கல் டெலிவரி ஹோஸ் CD230

  இரசாயன ரப்பர் குழாய் முக்கியமாக இரசாயனங்கள் கடத்தல் மற்றும் இரசாயன ஆலை, பெயிண்ட் தொழிற்சாலை, மருந்து தொழிற்சாலை, இரசாயன டேங்கர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் பிற தொழில்களில் இரசாயன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பெரும்பாலான இரசாயனங்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD150

  UHMWPE இரசாயன உறிஞ்சுதல் & வெளியேற்ற குழாய் CSD150

  இரசாயன ரப்பர் குழாய் முக்கியமாக இரசாயனங்கள் கடத்தல் மற்றும் இரசாயன ஆலை, பெயிண்ட் தொழிற்சாலை, மருந்து தொழிற்சாலை, இரசாயன டேங்கர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் பிற தொழில்களில் இரசாயன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பெரும்பாலான இரசாயனங்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD230

  UHMWPE இரசாயன உறிஞ்சுதல் & வெளியேற்ற குழாய் CSD230

  இரசாயன ரப்பர் குழாய் முக்கியமாக இரசாயனங்கள் கடத்தல் மற்றும் இரசாயன ஆலை, பெயிண்ட் தொழிற்சாலை, மருந்து தொழிற்சாலை, இரசாயன டேங்கர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் பிற தொழில்களில் இரசாயன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பெரும்பாலான இரசாயனங்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD300

  UHMWPE இரசாயன உறிஞ்சுதல் & வெளியேற்ற குழாய் CSD300

  இரசாயன ரப்பர் குழாய் முக்கியமாக இரசாயனங்கள் கடத்தல் மற்றும் இரசாயன ஆலை, பெயிண்ட் தொழிற்சாலை, மருந்து தொழிற்சாலை, இரசாயன டேங்கர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் பிற தொழில்களில் இரசாயன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பெரும்பாலான இரசாயனங்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.