நியூமேடிக் ஹோஸ்

  • நைலான் சுருள் குழாய் கிட்

    நைலான் சுருள் குழாய் கிட்

    இது மென்மையான உள் சுவர், விரைவான நியூமேடிக் பிரேக்கிங் பதில், அழுத்தம் சிறிய இழப்பு, விரிவாக்கம் மற்றும் மறுசீரமைப்பு நல்ல நெகிழ்ச்சி.விரைவான மறுசீரமைப்பு தேவைப்பட்டால், இழுத்த பிறகு குழாய் அசல் விட 1.5 மடங்கு நீளமாக இல்லை.சுழல் குழாய் சிறந்த அழுத்தம்-தடுப்பு உள்ளது